تأمین زیرساخت‌های صادرات بخش کشاورزی

زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات بخش کشاورزی به ویژه امکانات لجستیکی و نگهداری و حمل محصولات فسادپذیر کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش بازار به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در سی و هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات با بررسی پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورزی گفت: ضعف ناوگان یخچال‌های حمل محموله‌های صادراتی محصولات کشاورزی از مهم‌ترین چالش‌های سر راه صادرات است.

دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی آموزش تجار و صادرکنندگان در بخش کشاورزی را از مهم‌ترین الزامات توسعه کمی و کیفی صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: بایستی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران و تشکل‌های مرتبط برنامه‌ریزی هدفمندتری را انجام دهند.

زادبوم افزود: با توجه به سوابق اقدامات و تصمیماتی که در جلسات قبل شورای‌عالی صادرات و کارگروه توسعه صادرات در خصوص توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، کماکان دبیرخانه شورای‌عالی صادرات به عنوان رکن هماهنگی فرابخشی در حوزه‌ صادرات غیرنفتی کشور آماده طرح و بررسی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و نشست‌های اصلی شورای‌عالی صادرات است.

دیدگاه‌ها 0

*
*