نمایش یک نتیجه


  • صافی نازل

   ویژگی‌ها
   • رنگ:  آبی, زرد
   • صافی رنگ آبی:  توری ۵۰ سوراخ
   • صافی رنگ زرد:  توری ۸۰ سوراخ
   0