سیکلوتیلر

 سیکلوتیلر نمونه تکامل یافته روتیواتور می باشد و همانند آن خاکورزی را به صورت خرد و مخلوط کردن و پودر کردن کلوخ ها انجام می دهد با این تفاوت که کنترل دقیق و بهتری بر روی کار وجود دارد و تراکم خاک را نیز بعد خرد و پودر و ماله زنی، کنترل میکند. مراحل کار بدین شکل است که در ابتدا تیغه های عمودی به صورت چرخشی کلوخ خاک را خرد نموده و موجب ایجاد دانه بندی مناسب برای رشد بذر گیاه میگردد. در ادامه سطح خاک توسط ماله سیکلوتیلر مسطح شده و در نهایت توسط غلطک انتهایی تراکم مناسب برای جوانه زنی بذر فراهم می شود و از طرفی نیز رطوبت قسمت خاکورزی شده در لایه های پایینی بهتر حفظ می شود. استفاده از سیکلوتیلر سبب حذف تردد چندین باره تراکتور در زمین شده و بدین ترتیب از کوبیده شده لایه های زیرین خاک جلوگیری می شود. که همه این ها باعث صرفه جویی در زمان و سوخت و هزینه خاکورزی می شود.

سیکلوتیلر یکی از بهترین ادوات برای آماده سازی بستر بذر محسوب میشود زیرا با تثبیت خاک توسط غلطک دندانه دار برای کشت بذر ، بهترین حالت را فراهم نموده و رطوبت خاک را که عامل رشد و توسعه گیاه است بهتر از سایر ادوات خاکورزی حفظ میکند. تنظیم سرعت سیکلوتیلر نیز با جابجا کردن چرخ دنده های عقب پوسته گیربکس امکان پذیر می باشد.

این دستگاه در اندازه های ۲ ، ۵/۲ و ۳ متری موجود است.

 

خصوصیات

۱-     دانه بندی صحیح و قابل کنترل خاک

۲-     تنظیم فشردگی خاک

۳-     صرفه جویی در هزینه ها

دیدگاه‌ها 0

*
*