تفاوت بین پمپ های سمپاش دیافراگمی و پیستونی

تفاوت بین پمپ های سمپاش دیافراگمی و پیستونی

پمپ‌های سمپاش دیافراگمی و پیستونی از دو نوع پمپ متفاوت هستند که برای انتقال و اسپری کردن مواد شیمیایی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه، تفاوت‌های اساسی بین این دو نوع پمپ را بررسی می‌کنیم:

 1. پمپ سمپاش دیافراگمی:
  • عملکرد: پمپ‌های سمپاش دیافراگمی با استفاده از یک دیافراگم انعطاف‌پذیر مایع را جذب و به صورت اسپری انتقال می‌دهند. این دیافراگم تحت فشار هوا یا سیال فشرده به انبساط و انقباض می‌پردازد.
  • ساختار: دیافراگم درون یک محفظه قرار دارد و با فشار سیال، به صورت تعادلی تغییر شکل می‌دهد تا مایع را اسپری کند.
  • کاربردها: این نوع پمپ معمولاً برای اسپری کردن سموم، کودها، آب‌های مخلوط و مواد شیمیایی دیگر در کشاورزی و حفاظت از گیاهان استفاده می‌شود. همچنین، در برخی صنایع دیگر مانند پاشش رنگ و پوشش‌دهی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 2. پمپ سمپاش پیستونی:
  • عملکرد: پمپ‌های سمپاش پیستونی با حرکت پیستون درون یک استوانه مایع را جذب و به صورت اسپری منتقل می‌کنند.
  • ساختار: پیستون درون یک استوانه قرار دارد و با حرکت پیستون، مایع جذب و اسپری می‌شود.
  • کاربردها: این نوع پمپ معمولاً برای اسپری کردن سموم، کودها، آب و سایر مواد در کشاورزی، باغبانی و همچنین در صنایعی مانند خودروسازی (برای پاشش رنگ) و پاشش مواد شیمیایی کاربرد دارد.

بنابراین، تفاوت اصلی بین این دو نوع پمپ در ساختار و اصل عملکرد آن‌ها است، که هرکدام برای کاربردهای خاص خودشان مناسب هستند.

 

 

دیدگاه‌ها 0

*
*