سمپاش توربینی

همانطور که میدانید سمپاش ها انواع مختلفی دارند پشتی ، زنبه ای ، فرغانی ، تراکتوری و….اما نوع جدیدی از سمپاش که چند سالی است وارد کشور شده توربینی نام دارد.آن موقع به ان توربولاینر میگفتند. 

مکانیزم انها به این شکل است که یک حلزونی دقیقاً مثل حلزونی کولر آبی پشت بام منزلتان که با نیروی پی تی او میچرخد هوا را از پشت تراکتور با سرعت به داخل یک لوله خرطومی با کنترل هیدرولیکی هدایت میکند و پمپ سمپاش هم محلول سم را با فشار به پشت نازل همای اطراف خروجی لوله خرطومی پمپ میکند.

محلول سم هنگام کار سمپاش با هوای خارج شده از لوله تا ۵۰ متر پرتاب میشود.

 

( توربولاینر سوار شونده زراعی )

 

برد مفید این نوع سمپاش ۳۰  تا ۳۵ متر است و یکی از بهترین موارد استفاده آن جهت سمپاشی علیه آفت سن گندم می باشد.

گرچه در اراضی یکپارچه و بزرگ از این سم پاشها برای  علفکش ها هم میتوان استفاده کرد.

قیمت انها در حدود ۶ تا ۹ میلیون تومان در انواع سوار شونده و ۱۱ تا ۱۴ میلیون در انواع کششی متغیر است.

توربولاینر

( توربولاینر زراعی کششی )

مدل های سوار شونده معمولا تا ۷۰۰ لیتر و مدل های کششی تا ۲۰۰۰ لیتر ظرفیت دارند.

سمپاشهای توربینی را به دو دسته باغی و زراعی نیز میتوان تقسیم کرد.

در مورد سمپاش های توربینی باغی بعد ها صحبت میکنیم.

موفق باشید.

دیدگاه‌ها 0

*
*